Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 
 
 
 

[RSS Feed]

 

[RSS Feed] 

 
 

Referat årsmøte

17 stk var på årsmøte i går. Årsmelding, regnskap og budsjett ble godkjent. Kontingenten beholdes uforandret, dvs kr 100/200. Det nye styret består av Stig Frode Mære og Truls Hafell som ble valgt np. Sammen med Lisbeth Saur, Svein Erik Kvernmo og Erik Oksvold, som ikke var på valg. Anne Skjeflo og Adrian Gran ble valgt inn som vararepresentanter. Tommy Gulstad vant turen til Anfield, Roger Skjeflo ble premiert for flest turer til Oftenåsen mens Kenneth Heia, Siv Ramberg og Hege Inderberg fikk uttrekkspremiene for Oftenåsen.
Jeg takker nå for meg og går ut av styre og stell i klubben og ønsker alle lykke til videre. Ønsker også å takke for mye morro sammen i tiden siden vi startet opp klubben. Dette blir forhåpentligvis det siste dere hører fra meg på en stund, så vil dere få høre fra nytt styre når de får konstituert seg og kommet i gang. YNWA.

Klubbfest

Det blir klubbfest fredag 16. juni 2017, kl 1930 i lokalene til Klubbhuset i Ølvegata 18. De holder baren åpen og det blir pizza, quiz og litt underholdning. 
Påmelding; forhåndbetal kr 100 til klubbens konto 4202 21 07679 innen 12. juni. Dette dekker pizza og 1 drikkeenhet (brus/øl)
Arrangementet er åpen for medlemmer i alle aldre.
Velkommen.

Innkalling årsmøte

Liverbirds Steinkjer innkaller med dette til årsmøte; tirsdag 13. juni 2017, kl. 2005, i lokalene til Klubbhuset i Ølvegt 18 (Ramberggården).

Sakliste.
01: Godkjenning av innkalling.
02: Godkjenning av sakliste.
03: Valg av ordstyrer og sekretær.
04: Behandle årsmelding for 2016/17.
05: Behandle regnskap for 2016/17.
06: Innkomne forslag.
07: Kontingent for 2017/18.
08: Behandle budsjett for 2017/18.
09: Valg; 2 styremedlemmer, 1 varamedlem for 2 år, samt 1 varamedlem for 1 år.
10: Utdeling av premier trimkasse Oftenåsen og trekning av tur til Anfield.
11: Avslutning.

Alle forslag som ønskes tatt opp under sak 6 må være skriftlig og undertegnede i hende, senest tirsdag 6. juni 2017. Her kan epost postliverbirds-steinkjer.com brukes.

I henhold til våre vedtekter:
§7 så fattes vedtak på årsmøtet med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreformannens stemme utslaget (dobbeltstemme).
§9 På årsmøtet har hvert medlem en stemme. Medlem kan ikke møte ved fullmektig.
Som medlem regnes de som har betalt kontingent for inneværende sesong.
Ved familiemedlemsskap har hovedmedlemmet + en innmeldt person fra husstanden stemmerett.

De medlemmer som ønsker årsmøtepapirer tilsendt på forhånd, tar kontakt med klubben på
postliverbirds-steinkjer.com

Vel møtt til årsmøte.

For styret i Liverbirds Steinkjer
Frode Møller frodeliverbirds-steinkjer.com

Donasjon til Barnekreftforeningen

Klubben ble med på "Facebookkampanjen" om donasjon til Barnekreftforeningen basert på likes og kommentarer på en Facebookstatus. Etter veldig god respons ble det besluttet og runde av beløpet kraftig oppover. 610 kr ble rundet av til 5000 kr, beløpet gireres Barnekreftforeningen 31. mars 2017. Takk for at dere er med og viser støtte til en veldig god sak.

Kjøpe sitteunderlag

Mangler du en julegave eller har du lyst til å sitte litt varmere?
En driftig dame i klubben strikker sitteunderlag som er mulig og få kjøpe til kr 250.
Kontakt Anne Byberg Skjeflo på tlf 478 10 252 eller epost anne.bybergntebb.no så er du snart eier av dette fine sitteunderlaget.
Overskudd fra dette salget vil bli gitt til charity.

 
Side   av   Antall per side
Powered by web2net  |