Tilbake

10 stk møtte opp på årsmøtet som ble arrangert i Steinkjerhallen søndag 21. juni 2015, kl 2005.
Alle årsmøtesaker ble banket igjennom. Regnskapet viste et overskudd på litt over 33000 kr. Ingen forandringer i styret da alle fikk gjenvalg.