Tilbake

21 stk kom på medlemsmøtet og det ble diskutert forskjellige løsninger på eget lokale. Interessen er såpass stor at det er verdt og jobbe videre med dette og det ble satt ned en komite med Trond Gunnar, Torgeir, Bjørn Gunnar og Jøran. De skal se på finansieringsmuligheter, driftsmodeller, lokaler etc og rapportere til styret i klubben.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Som mange av dere vet har styret i Liverbirds Steinkjer i en periode jobbet for å se om vi kan finne et eget og egnet klubblokale. Vi har vært på noen befaringer og diskutert mye oss imellom. Vi ønsker at denne prosessen skal være en brei og demokratisk prosess. Styret er avhengig av medlemmenes støtte og backup for å realisere ønsket om eget klubblokale.

Styret inviterer derfor til et åpent medlemsmøte søndag 6. november kl 1400 på Brød & Cirkus, Kongens gate 33 Steinkjer. Etterpå er det supportertreff med kamp mot Watford kl 1515.

Eneste agenda er klubblokale.

Styret håper at medlemmene kjenner sin besøkelses tid, og stiller opp på møte. Dårlig eller lite oppmøte tolkes av styret som et ønskes om at vi avslutter jobben rundt eget klubblokale.

Styret – Liverbirds Steinkjer