Tilbake

Klubben ble med på "Facebookkampanjen" om donasjon til Barnekreftforeningen basert på likes og kommentarer på en Facebookstatus. Etter veldig god respons ble det besluttet og runde av beløpet kraftig oppover. 610 kr ble rundet av til 5000 kr, beløpet gireres Barnekreftforeningen 31. mars 2017. Takk for at dere er med og viser støtte til en veldig god sak.