Tilbake

Årsmøtet ble avviklet i Steinkjerhallen søndag 22. juni 2014, kl 1800.
10 stk møtte opp. Innkallng og sakliste ble godkjent. Frode M ble valgt til ordstyrer og referent. Årsmelding, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent. Regnskapet viste et overskudd på ca kr 18000. Årsmøtet bestemte at avgift for medlemskontingent holdes uforandret. Lisbets S, Kjell Arne M og Svein Erik K ble gjenvalgt som styremedlemmer. Ole Morten K ble gjenvalgt som varamedlem. Alle for 2 år. Etter møtet ble det gitt informasjon om høstens fellestur.